Usługi elektryczne

Watpol

Oferta

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ENERGETYCZNE

Projektowanie budowa, montaż, modernizacja kompleksowej sieci elektrycznej wraz z pełną infrastrukturą

 • Instalacje elektryczne
 • Oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacja SAT/TV, alarmowa, domofonowa.
 • System kontroli dostępu SKD
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • System sygnalizacji pożaru SSP
 • Sieci strukturalne
 • Automatyka budynkowa
 • Inteligentne budynki
 • Automatyka przemysłowa
 • Światłowody
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Instalacje reklam świetlnych

AUTOMATYKA

Projektowanie budowa, montaż, modernizacja kompleksowej sieci elektrycznej wraz z pełną infrastrukturą

 • Automatyka przemysłowa – urządzenia, zespoły urządzeń przetwarzające i wytwarzające energie elektryczną
 • Automatyka budynkowa
 • Inteligentne budynki – obiekty w pełni zażądane elektronicznie

ENERGETYKA

Projektowanie budowa, montaż, modernizacja kompleksowej sieci elektrycznej wraz z pełną infrastrukturą

 • Zasilanie odbiorników nN, SN
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych
 • Budowa stacji transformatorowych
 • Kompensacja mocy biernej
 • Aktywne tłumienie wyższych harmonicznych

OBSZAR IT

Projektowanie budowa, montaż, modernizacja kompleksowej sieci elektrycznej wraz z pełną infrastrukturą

 • Światłowody montaż spawanie pomiary wewnątrz budynkowe oraz sieci zewnętrzne
 • Sieci strukturalne
 • Zasilanie gwarantowane – zasilanie awaryjne – UPSy
 • Automatyka samoczynnego zasilania rezerwy SZR
 • Agregaty prądotwórcze
 • Kompensacja mocy biernej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Projektowanie budowa, montaż, modernizacja kompleksowej sieci elektrycznej wraz z pełną infrastrukturą

 • Modernizacje małych elektrowni wodnych
 • Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
 • Instalacje fotowoltaiczne wolnostojące

BADANIA, DOZÓR, UTRZYMANIE

Badania, doradztwo, analizy techniczne

 • Pomiary elektryczne odbiorcze – nowych obiektów
 • Pomiary elektryczne eksploatacyjne
 • Odbiory elektryczne
 • Pomiary reflektometryczne światłowodów
 • Pomiary natężenia oświetlenia miejsca pracy, oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego
 • Utrzymanie ruchu elektrycznego w zakładach przemysłowych
 • Analiza jakości energii – wyższych harmonicznych, zapadów napięcia, optymalizacja układów zasilania

PROJEKTOWANIE, NADZÓR ELEKTRYCZNY

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów i instalacji elektrycznych

 • Projekty elektryczne wewnątrz budynków obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej
 • Projekty instalacji budownictwa mieszkaniowego
 • Projekty samodzielnych urządzeń
 • Projektowanie reklam świetlnych
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.